Afval = Voedsel
(Waste equals food) 

Afval is voedsel is het grondbeginsel in de Cradle to Cradle principe van McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). www.mbdc.com Om 'afval is voedsel' te laten werken, moeten biologische en technische voedingsstoffen scheidbaar zijn, en elk in een eigen cyclus worden herverwerkt. In dezevoortdurende kringloop zouden alle materialen en stoffen hun biologische en technische voedingswaarde moeten behouden.

Afval is voedsel betekent…

  • dat er geen afval meer bestaat, dat alles wat we gebruiken en maken in een kringloop wordt opgenomen en dat we ook iets teruggeven aan de natuur.

  • dat de gebouwen, waarin wij leven en werken, fungeren als bomen.

  • dat de mens niet meer een vijand is van de natuur maar een onderdeel.

  • dat Afval voedsel is en dat we de zon als energiebron gebruiken.


(Afgeleid van www.cradletocradle.nl)