Beleid op gebied van Bio Based Economy:  

Nederland wil op het gebied van de bio-based economy in de wereld een rol van betekenis vervullen. In een dergelijke economie is een samenspel van verschillende sectoren zoals de agroindustrie, de chemie, de energiesector en de logistieke sector belangrijk. Dit zijn sectoren waar Nederland sterk in is.

Concrete doelen voor 2020
  • 20% hernieuwbare energie (ondermeer door gebruik van biomassa) in 2020, ten opzichte van 2 tot 3% nu.

  • 5,75% biobrandstoffen in het wegtransport in 2010, daarna verder oplopend naar minimaal 10% in 2020.

  • Circa 500 MW extra vermogen elektriciteit/warmte door gebruik van biomassa.

  • Tweede generatie technologie wordt op ruime schaal toegepast.