Cascadering en de waardepiramide  

  1. Wat is Bio Based Economy?
  2. Cascadering en waardepiramide
  3. Bioraffinage
  4. Het koppelen van waardeketens

Een belangrijk begrip in de Bio Based Economy is cascadering. Dat houdt in dat alle componenten van de biomassa zo goed mogelijk benut worden, en dat als eerst de componenten gebruikt worden met de hoogste toegevoegde waarde. In een Bio Based Economy gaat het dus om gebruik van andere grondstoffen, maar ook om het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van die grondstoffen, oftewel biomassa. Zo kan het gebruikt worden voor de ingewikkelde technologische processen voor medicijnen en chemicaliën. De toegevoegde waarde van biomassa wordt bepaald door de toepassing. Dat is goed te zien in de onderstaande waardepiramide.

Waardepiramide

Boven aan in de waardepiramide staan de gezondheids- en lifestyleproducten (Fragrance, Farma en Fine chemicals). Een klein volume, maar een hoge toegevoegde waarde. Het productieproces van dergelijke producten vraagt veel land, geeft weinig (energie-) opbrengst, maar heeft een heel hoge economische waarde. Daarna volgen voeding voor mens en dier (Food en Feed). Dat heeft een iets lagere maar nog steeds hoge toegevoegde waarde en een groter volume. Dan volgt de chemie (Fermentatie, Fertilizers en Fibers) en tenslotte de energietoepassingen (Fuel en Fire).Toekomst voor energie uit biomassa

In de waardepiramide hebben we gezien dat energie helemaal onderaan staat qua toegevoegde waarde, maar het heeft nogal wat volume nodig. Dat moeten we bij voorkeur halen uit de productieketens van de producten die hoger in de piramide zitten. Ook al staat biomassa onderin, als we dit mondiaal zuiver en afgewogen organiseren, is er een mooie toekomst voor biomassa.

Lees verder
(bron: biobasedeconomy.nl)