Christiaan Helder

Vanaf maart 2013 opnieuw actief in warmte. Als adviseur en ontwikkelaar betrokken bij diverse warmteprojecten (o.a. doorstart Aardwarmte Den Haag)
Van 1998 tot 2008 ervaring als consultant en projectleider in verander programma’s in de energiesector. Bij alle onderdelen van de keten (Netwerk, productie, meten, Service en verkoop, handel) Sinds 2008 als manager ontwikkeling en verkoop van warmteprojecten bij Essent. Van 1998 tot 2008 ervaring als consultant en projectleider in verander programma’s in de energiesector. Bij alle onderdelen van de keten (Netwerk, productie, meten, Service en verkoop, handel)

Ervaring

Ervaren in het ontwikkelen van warmtenetten en alles wat nodig is om de business case voor een project op te bouwen. Welke bron is het meest geschikt, Wat is een voor de klant aantrekkelijk aanbod, Wat is een effectieve organisatievorm en juridische vorm voor het project, Wat voor leidingnet is nodig. Hoe financieren we het project. En dit samen brengen in een business case en rekenmodel. Ik ben als projectmanager en adviseur inhoudelijk betrokken. Mijn kracht is het overzicht te hebben, Het proces op gang houden. Partijen bij elkaar te brengen en specifieke kennis ontsluiten waar nodig. Ervaren in contractvorming met woningcorporaties en warmteklanten (business to business) en met warmteleveranciers en financiers.

Persoon

Ik ben op mijn best bij die projecten die echt nodig zijn en waar iedereen van denkt: Dat gaat niet gebeuren. En voor dat soort projecten een doorbraak creëren en het toch te laten gebeuren. Dat komt goed van pas bij mijn inzet voor het realiseren van duurzame warmtevoorziening op grote schaal voor bestaande wijken. Daarbij houd ik voor ogen dat er altijd een oplossing is. Ik ben sterk in het verwoorden van het gezamenlijk doel/visie. Dat zie ik als de start. Met draagvlak van de betrokkenen nieuwe en tot dan toe onmogelijk geachte resultaten boeken. Ik merk dat ik ook veel kan betekenen bij het structureren en meehelpen om het project op gang te krijgen. En schroom niet ook nieuwe paden daarbij te betreden. Zodat de droom werkelijkheid wordt.

Passie

Mijn werk is de mogelijkheid een aantal passies te realiseren. Passies voor verbeteren, mensen, respect voor de natuur, zeilen, ambachtelijk werk. En dat inzetten om samen met andere professionals de wereld mooier en beter te maken. Zakelijk en met warmte.

LinkedIn en email adres