Wat is de circulaire economie? 

Het begrip Circulaire Economie (ook wel Kringloopeconomie) is de basis van het Cradle to Cradle principe. In een Circulaire Economie worden alle gebruikte materialen in een product nuttig ingezet in hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Als alle restproducten hergebruikt worden en de producten milieuneutraal zijn is deze kringloop compleet.

Zo veel mogelijk hergebruiken


De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd.

Twee kringlopen voor zo veel mogelijk economische waarde


Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen:
  • een biologische kringloop, waarin reststoffen na een cascade van verbruik veilig terugvloeien in de natuur.

  • en een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt worden.

Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

Lineaire en circulaire Economie

De belangrijkste principes van de ideale circulaire economie zijn:
  • Kijk eerst naar product-hergebruik, hergebruik onderdelen vervolgens en hergebruik grondstoffen. Zo maximaliseer je waardebehoud.

  • Producten zijn zo ontworpen en gemaakt dat ze aan het eind van de gebruiksfase eenvoudig demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.

  • Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.

  • De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe laptop, bijvoorbeeld).

  • De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.

  • Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit.

  • Omdat de prestatie van het product de waarde bepaald, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.


Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.

Waardeketens

Op weg naar de circulaire economy

Meer lezen:
Cradle to Cradle – Afval = voedsel, Auteur: M. Braungart WMacdonoughCoauteurWilliamMcdonough, Nederlands, 237 pagina's, Scriptum, december 2007.

Of zie Towards a circular economy