Cradle to Cradle
(van wieg-tot-wieg) 

“De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product.” Bron: Wikipedia

Het Cradle to Cradle principe is een concept, dat uitgaat van de gedacht “afval = voedsel” (waste equals food) waarbij materialen en stoffen uit de producten aan het einde van hun levensloop zonder kwaliteitsverlies hergebruikt worden in een oneindige kringloop.