Energiecoördinatie TU Delft

Energiecoördinator bij TU Delft

Sinds 2009 ondersteunt Sunsolutions de Technische Universiteit Delft met energiebesparing en duurzaamheid. Virida helpt hierbij vanuit haar expertise om te structuren en te organiseren. Het speerpunt is energie, maar daarnaast wordt er gekeken naar afval, emissies en het inkoopbeleid van de TU Delft. In 2014 zullen wij ons vooral richten op de beste uitvoering van bestaande en nog te bedenken maatregelen, zodat een blijvende verlaging van het energieverbruik wordt gerealiseerd. We maken een kapstok voor een ‘sustainable energy management system’ (SusEnMS), gebaseerd op iso 50001 en 26000 die als basis dient voor TU Delft. Steeds vaker kiezen organisaties er voor om deze specifieke kennis extern in te sourcen. Dat merken wij ook. Adviseurs van Virida hebben inmiddels voor meerdere aansprekende organisaties de rol van energiecoördinator ingevuld.

Wat moet je je hierbij voorstellen?

Een energie-expert is de centrale projectmanager die zijn stem laat horen bij de diverse overleggen. Daarnaast levert Virida medewerkers voor allerlei ad-hoc- oplossingen. Bovendien onderhoudt Virida de contacten bij het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden.

Kenmerkend is dat de geleverde energie coördinator niet alleen deskundig moet zijn op het energievlak, maar zich als een vis in het water moet voelen in de complexe politieke organisatie van een grote onderneming.

Op deze manier werkten we voor TU Delft

Energiecoördinatie TU Delft

In 2009 is Harold Maasen gestart met het invullen van een zeer compleet takenpakket op het gebied van energiemanagement voor TU Delft. De 490.000 m2 gebouwen verbruiken zo'n 60 miljoen kWh elektriciteit en 10 miljoen m3 aardgas.
De TU Delft neemt deel in de meerjaren afspraak (MJA) en heeft vanuit die deelname een jaarlijkse doelstelling om het energieverbruik te verlagen.
TU Delft
“De werkelijke ontzorging die wordt geleverd bevalt ons erg goed. Het energiebeheer van de TU Delft wordt op een duurzame manier vormgegeven én we voldoen ruimschoots aan de MJA doelstellingen”