ESCO 

Voor sommige bedrijven is “ESCO” de oplossing voor alles. Wij denken daar wat genuanceerder over. Voor sommige bedrijven kan een ESCO- constructie een perfecte oplossing zijn, voor anderen juist niet, of een mix- vorm. Wij willen u graag helpen bij die keuze, om de juiste vragen te stellen en beantwoord te krijgen. Om voor u voor nu en voor de toekomst de beste oplossing te vinden.

Het grote voordeel van een ESCO is dat het een specifiek voor het doel opgezet energie servicebedrijf is. Het doel ervan is om u volledig te ontzorgen voor het managen van de energievoorziening voor een gebouw, fabrieksterrein of een bepaald gebied. Het doel van de ESCO is vaak om te komen tot een efficiëntere inzet van energie om zo de kosten van de esco geheel of gedeeltelijk terug te verdienen. Het voordeel is dus ontzorging (geen eigen kennis of capaciteit nodig), het nadeel is dat de efficiency winst niet voor u is. De partij die de toegevoegde waarde levert krijgt die ook uitbetaald. Ook dat is eerlijk.

Een esco levert de volgende diensten:
  • DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). De ESCO zoekt, vindt, investeert en onderhoudt energiebesparende maatregelen. Voor een afgesproken vergoeding zorgt de ESCO ervoor dat de maatregel gedurende de contractduur in bedrijf blijft
  • Overname van contracten energiediensten. Een ESCO kan langlopende contracten aangaan voor de levering van energie (warmte, koude, elektriciteit). Daarbij wordt de esco betaald volgens het NMDA (niet meer dan anders) principe of de kostprijs voor opwekking plus alle bijkomende kosten en een opslag voor winst en risico. IN feite wordt de ESCO daarmee een lokaal energiebedrijf

Over het algemeen zijn ESCO partijen deskundig en hebben ze de hierboven genoemde werkzaamheden vaak uitgevoerd. Daarmee zijn deze partijen met name interessant als u die kennis of ervaring niet heeft.