Exploitatiemanager Essent warmte 

Exploitatiemanager bij Essent Warmte

Essent Warmte bespaart. Maar dan echt.

Harold Maasen, een van de oprichters van Virida, heeft gedurende twee jaar de eindverantwoordelijkheid gehad over de exploitatie van acht objecten van Essent. Deze objecten concentreren zich in de regio 's- Hertogenbosch en Eindhoven. De exploitatiemanager is verantwoordelijk voor:
Essent Stroom Energy
  • de levering van warmte en koude aan haar klanten,
  • het (optimaliseren van het) rendement van de objecten,
  • de in- en verkoop van energie
  • het onderhoud.


Naast het dagelijkse beheer, heeft Harold zich met name geconcentreerd op structurele verbeteringen op het gebied van monitoring, het genereren van inzicht en managementinformatie en van daaruit een verdere verbetering van de energetische efficiency van de installaties. Het gevolg is dat Essent WKO-installaties heeft die daadwerkelijk de energiebesparing en leveringszekerheid behalen zoals dat in de ontwerpfase is bedacht.

Groene Stroom Quote klant:
Teammanager Exploitatie Essent Warmte:

“Harold Maasen heeft ons geholpen met de exploitatie van een deel van onze objecten. Daarnaast hebben ze een bijdrage geleverd in het verbeteren en de standaardisatie van de monitoring van onze warmte- en koude-opslag objecten”

Essent is een van de grootste energieleverancier van Nederland die zich bezighoudt met de levering van warmte en koude aan zakelijke en particuliere klanten. Daartoe beschikt Essent Warmte (nu Essent Local Energy Solutions (ELES)) over eigen opwekinstallaties en warmtedistributienetten. Hieronder vallen stadsverwarmingsnetten en WKO-installaties, maar ook andere innovatieve technieken zoals biomassa installaties. ELES levert een all-in-one oplossing. Dit levert winst op voor de bouwer, de gebruiker én het milieu. Als toonaangevende producent en leverancier van duurzame energie in Nederland draagt Essent zo in belangrijke mate bij aan het beperken van de CO2-uitstoot.