Naar groene chemie en groene materialen:  

kennis- en innovatieagenda voor de Bio Based economy


biogas Wil je meer weten over een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen? Dan is dit inspirerende boek een aanrader.

We staan aan de vooravond van een transitie of systeeminnovatie: een innovatie, niet van afzonderlijke technologieën, maar van het hele maatschappelijke systeem, een overgang die tientallen jaren zal duren en waarbij alle sectoren van de samenleving betrokken zijn. Het Ministerie van EL&I heeft aan een onafhankelijke Wetenschappelijke en Technologische Commissie gevraagd een visie op te stellen op de ontwikkeling van de Bio Based economy en een agenda te maken met kennis en innovatie opgaven. Dit boek is het eindrapport van de WTC uit 2011.

PDF 2011 WTC BBE Naar Groene Chemie en Groene Materialen