Harold Maasen

Harold Maasen Harold Maasen is vanaf 1994 actief in de energiesector. Als adviseur actief geweest in de industrie en gebouwde omgeving, later als directeur leiding gegeven aan verschillende bedrijven. In 2013 is het weer gaan kriebelen en ben ik samen met Siem en Martijn weer een eigen bedrijf gestart.

Ervaring

“Ik ben geschoold als werktuigbouwkundige, dus ik heb altijd al interesse gehad voor de manier waarop dingen werken. Industriële omgevingen vragen niet alleen kennis van energie, maar ook veel van je creativiteit. Daarbij is ook de energie-business een mensen business. Samen kunnen werken, bruggen bouwen, relaties opbouwen, openheid en eerlijkheid zijn bouwstenen waarmee ik succesvol wil zijn”

Persoon

“Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ik kan enorm enthousiast worden van de kansen die er liggen en om die successen binnen te halen. Ik kan daarin een team smeden waarmee we samen met een hoop lol, keihard werken. Ik ben daarin ook ‘klassiek’ in mijn doen en laten; Doen wat je zegt, afspraak is afspraak en geef het goede voorbeeld zijn voor mij belangrijke uitgangspunten”

Passie

“Creativiteit, lol en altijd zoeken naar nieuwe kansen”

LinkedIn en email adres

Projecten

Januari 2014 – heden

Kwartiermaker Green Deal: Smart Energy Cities

Er worden steeds meer apparaten aangesloten op ons elektriciteitsnet. Het wordt voor Nederland daarom noodzakelijk om die actief te beheren. De Green Deal heeft als doel om slimme energieconcepten te realiseren in heel Nederland, die op allerlei manieren ingezet kunnen worden. Denk aan windmolen en zonnepanelen, maar ook aan elektrische auto's. Om te voorkomen dat Nederland de komende jaren enorme investering in het elektriciteitsnet zal moeten doen (gesproken wordt van bedragen van 20 tot 70 miljard euro), is het noodzakelijk dat netbeheerders, producenten en consumenten hun verbruik en productie met elkaar moeten gaan afstemmen en reguleren. Met slim wordt dus bedoeld dat de vraag en het (duurzame) aanbod van energie op elkaar worden afgestemd.

Als kwartiermaker is Virida verantwoordelijk voor het inventariseren van de lopende en geplande projecten en om een ‘Programma Opschaling Slimme Energieconcepten’ vorm te geven. Hoe moet tot de grootschalige uitrol van deze slimme technieken gekomen worden? Het streven van de Green Deal is om in de periode 2014-2019 slimme energieconcepten toe te passen op enkele locaties in de betrokken gemeenten, met een totale omvang van minimaal 100.000 gebouwen.

Januari 2014 – heden

Exploitatiemanager Cofely Energy Solutions

Harold Maassen is bij Cofely Energy Solutions eindverantwoordelijk voor het managen van meerdere landelijke duurzame energy-service contracten. Klanttevredenheid staat voorop, zowel voor de korte als lange termijn. Binnen de contracten richt Virida zich op het financiële resultaat, onderhoud en energie-efficiency. De systemen van Cofely kenmerken zich door de toepassing van innovatieve duurzame technieken, zoals de opslag van warmte en koude in de bodem en de inzet van warmtepompen.

Het succes van Cofely Energy Solutions leidt ertoe dat het bedrijf een sterke groei doormaakt, waardoor de interne processen en organisatie toe zijn aan een volgende fase. Vanuit Harold zijn ervaring ondersteunt hij Cofely bij het opzetten van een nieuwe organisatie en het verbeteren van de interne processen.

Oktober 2013 – heden

Energiebesparing bij Philips fabrieken

Bedrijven en instellingen in Nederland hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in energiebesparende technieken. Maar door besparingen in de realisatiefase of door gebrek aan aandacht nádat de maatregel is uitgevoerd, blijkt dat niet alle prestaties die behaald kunnen worden, ook echt behaald worden. Door het afstemmen van de regeltechniek zorgen we ervoor dat investeringen die gedaan zijn optimaal benut worden. Kortom, met een minimale investering een maximaal resultaat. Bij Philips heeft Harold Maassen de afgelopen periode verschillende fabrieken van in binnen- en buitenland doorgelicht om energiebesparende maatregelen vast te stellen. Kansen liggen bijvoorbeeld op de toepassing van nieuwe innovatieve technieken. Met name het optimaliseren van regeltechniek is een interessante manier om energie en kosten te besparen binnen Philips.