Maatregelen: innovatie-contract 

Maatregelen voor sterke topsectoren: het innovatiecontract


Voor elk van de negen topsectoren is een innovatiecontract gemaakt. In deze innovatiecontracten staan maatregelen, plannen en afspraken om de topsectoren de komende jaren te versterken.

Elk innovatiecontract bevat een mix van maatregelen op de volgende gebieden:
  • fundamenteel onderzoek (kennis, zoals vergistingstechnologie);

  • toegepast onderzoek (kunde, zoals onderzoek naar het terugwinnen van warmte uit afvalwater);

  • valorisatie (kassa, de beschikbare kennis verzilveren zoals het produceren van bioplastics uit aardappelzetmeel).Lees het innovatiecontract van TKI BBE: PDF 2012-ELI-Innovatierapport BBE Groene Groei