News

Bio-Energie Centrale Cuijk levert restwarmte aan industrie

De Bio-Energie Centrale Cuijk (BECC) gaat een stoom- en warmwaternet aanleggen op het industrieterrein Haven Cuijk. BECC is een energiecentrale die op lokale biomassa werkt en vanaf 2015 jaarlijks al zo’n 150.000 MWh groene elektriciteit levert. De warmte die daarbij vrijkomt, zal vanaf september geleverd worden aan de nabijgelegen industrie.

De warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit gaat nu vaak verloren. BECC wil daar verandering in brengen en deze restwarmte leveren aan de nabijgelegen bedrijven. Op het industrieterrein Haven Cuijk bevinden zich grote gebruikers van warmte in de vorm van stoom. Die wordt nu geproduceerd met aardgas, terwijl de BECC die warmte juist als reststroom heeft. Met dezelfde hoeveelheid biomassa worden kunnen dus méér nuttige producten geproduceerd en wordt alle energie optimaal benut.

De eerste afnemers voor de stoom en warmte hebben al geketend: papierfabriek SCA Hygiene Products en plastic verpakking-producent Berry Global. Zij gebruiken de restwarmte om te verduurzamen in hun energievoorziening, waarmee naar verwachting circa 8 miljoen m3 aardgas wordt bespaard.

Tot nu toe leverde de BECC 100% groene stroom aan bedrijven via De Groene Stroomfabriek. Die stroom wordt opgewekt in de BECC met vaste biomassa zoals snoeihoutchips en boschips uit de regio. Met de uitbreiding naar het stoom- en warmtenet wordt de efficiëntie van de bio-energiecentrale verhoogd van circa 30% naar ruim boven de 55%.

Meer informatie over het nieuwe warmtenet is te vinden in dit persbericht. Voor meer informatie over de BECC kunt u terecht op www.beccuijk.nl

Grassa naar finale Accenture Innovation Awards

Op 28 oktober strijdt Grassa in Utrecht om de Blauwe Tulp tijdens de finale van de Accenture Innovation Awards. Deze wordt uitgereikt binnen het thema Circular Economy. Arjan Arts, die vanuit Virida betrokken is bij het management van Grassa, zal samen met medeoprichter Bram Koopmans de jury proberen te overtuigen van hun concept.

Op de kernvraag ‘Hoe creëren we meer waarde in een economie zonder verspilling?’ heeft Grassa natuurlijk wel een goed antwoord met haar grasraffinagemachines. De losse componenten van gras zijn gewoonweg meer waard dan het gras in zijn eigen vorm dat al snel als afval wordt gezien.

Toch zal het volgens de twee heren niet meevallen om te winnen. “Er zitten een paar hele sterke concepten bij, dus in dat opzicht kunnen we ook een goede verliezer zijn”, zegt Arts. “Winnen is altijd heel erg welkom”, geeft Koopmans toe, “maar het is vooral een mooie manier om ons verhaal van de grond te krijgen.”

Dat Grassa de halve finale doorstond, was niet echt een verrassing. “Ons idee is dermate goed dat het finale waardig is”, aldus Koopmans. “De impact die het kan hebben als je het implementeert in Nederland, en tevens de rest van de wereld, is enorm.” Toch gaat het volgens Arts wel spannend worden einde van de maand. “Het zijn tenslotte geen kinderspelletjes.”

Biomassareststroom levert bijdrage aan reductie CO2 uitstoot

Sinds de Klimaatconferentie in Parijs staat CO2-reductie hoog in het vaandel bij de Verenigde Naties. Toch worden biomassareststromen nog vaak onderschat als oplossing. Om meer bewustzijn te creëren, komt de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) daarom met een korte informatieve film over de inzet van biomassa als alternatieve energiebron.

Biomassa is inmiddels de belangrijkste niet-fossiele energiebron. Zo zijn er in Nederland al tientallen biomassa-installaties die gebruik maken van biomassa uit Nederlands bos. Ook in de Bio-EnergieCentrale Cuijk (BECC), waarbij Virida is betrokken met managementactiviteiten, worden uitsluitend biomassareststromen gestookt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder meer snoeihoutchips en boschips uit de regio.

Toch bestaan er volgens Kees Boon, voorzitter bij de AVIH, nog wel wat misverstanden over biomassa uit bos. “Het is belangrijk die weg te nemen omdat ze een barrière vormen voor de vervanging van fossiele energiebronnen”, zo laat hij weten in een persbericht. Ja, er komt CO2 vrij bij de verbranding van biomassa. Maar omdat het slechts om restafval gaat, blijven de bossen intact en nemen de bomen deze CO2 weer op om verder te kunnen groeien. Zo is de cirkel weer rond.

Jaarverslag 2015

2015 was een zeer bewogen jaar. Een jaar waarin veel aangenomen projecten uit 2014 een flinke boost hebben gekregen. Maar waarin we ook zelf zijn gegroeid als bedrijf en onze bijdrage aan een duurzame samenleving hebben kunnen vergroten.

Grassa
Waar we in 2014 samen met de aandeelhouders van Grassa met name bezig zijn geweest om het grasraffinageproces te ontwikkelen, was het afgelopen jaar de kunst om dit verder te optimaliseren en aan de man te brengen. En met succes. Zo hebben we de eerste raffinagemachine verkocht die intussen in Uganda staat te draaien. We doen onderzoek naar de effecten van Grassa-technologie bij verschillende melkveehouders. En we zijn al bezig met een nieuwe generatie machine die compacter en efficiënter is. 2016 ziet er met deze lopende projecten in ieder geval voorspoedig uit.

ZZON
Een vergelijkbare boost is gegeven aan het ZZON-project, dat eind 2015 een concrete vorm aannam in Venray. ZZON richt zich op het toegankelijk maken van zonne-energie voor iedereen door bijvoorbeeld met bedrijven en instellingen samen te werken wanneer je zelf geen plek hebt op je dak voor zonnepanelen. Zo startte in oktober een campagne en in december lagen er 810 panelen op de nieuwe locatie van de Albert Heijn in Venray. De verwachting is dat binnenkort ook daadwerkelijk de stroom wordt geleverd vanuit de coöperatie, zodat het eerste postcoderoosproject vanaf een supermarkt een feit is!

BECC
Stilzitten was er voor ons niet bij in 2015. In de eerste helft van het jaar is Martijn Wagener druk bezig geweest met de acquisitie voor de Bio-EnergieCentrale in Cuijk (BECC). Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want samen met drie andere investeerders hebben zij midden 2015 besloten om de centrale van Essent over te nemen. In de tweede helft van het jaar heeft Martijn zich bezig gehouden met de directievoering voor BECC. Hoewel hij een deel op eigen naam heeft gerealiseerd, hebben wij hier als Virida ook in ondersteund. Eind oktober is er weer stroom geleverd aan Huismerk Energie, die deze lokaal levert in de omgeving van Cuijk. Over de tijd heen zal BECC ook warmte uitkoppelen om te leveren aan de nabijgelegen industrie.

Over Morgen
Naast dit alles hielden we ons ook nog bezig als adviseur voor Over Morgen, een adviesbureau dat zich richt op Haagse warmteprojecten. Zo hebben we ondersteund bij projecten als het Haagse Warmte Initiatief en de Warmte Koude Atlas.
Deze veelheid aan activiteiten bleek een ‘luxe’-probleem. Vandaar dat eind juni Tomas Mathijsen ons team is gaan versterken als consultant en analist. Zijn passie: een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Een veelbelovende aanwinst voor de toekomst van ons bedrijf.
Wat de toekomst ons echter brengt, weten we niet. Maar als het aan ons ligt, wordt ook 2016 een jaar vol met mooie projecten, nieuwe aanwinsten en gedeelde kennis.


Nieuwe aanwinst voor Virida

Vanaf 1 april zal Arjan Arts als projectmanager het team van Virida gaan versterken. De jonge ondernemer die al twee bedrijven op zijn naam heeft staan, gaat nu de uitdaging aan om anderen te helpen bij de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf.

Hoe ben je bij Virida terecht gekomen?
“Toen Virida drie jaar geleden werd opgericht, zat mijn bedrijf Smart Data Solutions naast dat van hen. Zodoende ben ik toentertijd in contact gekomen met het team van Virida. Ondanks dat beide bedrijven werkzaamheden verrichten met het oog op duurzaamheid, hebben we nooit een project samen opgepakt. Wel kwamen we elkaar overal tegen en hebben we altijd contact gehouden. Toen ik stopte bij Smart Data Solutions, zijn we de samenwerking uiteindelijk aangegaan.”

Waarom ben je gestopt bij Smart Data Solutions?
“Ik heb samen met mijn compagnon in 2012 Smart Data Solutions opgericht. Daar was ik met name bezig met procesmatig werk, met monitoren en kwaliteit bewaken. Projectmatig werk kwam hier te weinig aan bod, en dat is nu juist het werk dat ik leuk vind. Mijn compagnon zet het bedrijf door, maar voor mij was het tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Hoe kijk je aan tegen je nieuwe functie als projectmanager?
“De rol van een projectleider bestaat voor een belangrijk deel uit het managen van veranderingen, zowel van buitenaf als intern. Je loopt continu tegen dingen aan die anders zijn dan je van te voren bedenkt. Daar moet je op kunnen inspelen. Het vinden van creatieve oplossingen voor deze veranderingen, zie ik als een uitdaging die ik graag aanga. Ik wil graag klanten helpen met de ontwikkeling van hun bedrijf.”

Wat kan je voor Virida betekenen?
“Naast het helpen van bedrijven met de ontwikkeling, zijn we ook bezig met het uitdenken van nieuwe businessmodellen en deze in de markt te zetten. Ik denk dat mijn achtergrond als ondernemer en mijn ervaring met datamanagement daarin een goede aanvulling is op de kennis waarover Virida nu beschikt en we zo iets moois kunnen gaan neerzetten.”

Nieuwe proef, kleinere machines

Grassa start dit jaar met de demonstratie van een kleinere, compactere grasraffinagemachine. Deze derde generatie bevat de laatste technologische verbeteringen en kan zodoende nog efficiënter en gemakkelijker worden ingezet.

Bas Aarts (20) van melkveehouderij Aarts ziet hier wel toekomst in, zo laat hij weten in een artikel in vakblad Veeteelt. “Hoe meer de overheid stuurt op zaken als derogatie, grondgebondenheid en fosfaatrechten, hoe interessanter grasraffinage kan worden”, zo stelt de jonge boer.

Grasraffinage heeft onder meer als voordeel dat het mineralenoverschot verkleind kan worden en het gras niet meer weersafhankelijk ingezet kan worden. Door het gras te malen en het sap en de vezels te scheiden kunnen namelijk de mineralen hieruit gedestilleerd worden. “Zo kunnen we straks het herfstgras benutten, dat vaak te eiwit- en fosforrijk is”, verklaart Aarts, “en kunnen we het jongvee beter op de norm voeren.”

Potentie is er in ieder geval volgens Aarts: “Ik zie best mogelijkheden om in de toekomst een grasraffinagemachine in te huren.” Hij hoopt dan ook dat er dit jaar flinke stappen in de doorontwikkeling van raffinage kunnen worden gemaakt.

Groen is gras

Met behulp van bioraffinage kan Grassa! gras een meerwaarde geven. De producten na raffinage hebben namelijk een veel hogere waarde dan gras zelf. Elk product kan nuttig worden ingezet, wat bijdraagt aan de circulaire economie.

Het raffinageproces heeft onder meer als voordeel dat uit het gras eiwitten kunnen worden gewonnen die lijken op sojaschroot. Door de inzet van technieken als grasraffinage kan de import van sojaschroot worden verminderd.

Waar sojaschoot nu vaak uit het buitenland wordt geïmporteerd waar het tevens voor ontbossing zorgt, kan er straks een deel worden vervangen door de graseiwitten die in eigen land kunnen worden gewonnen. Het product, gebruikt als veevoer, hoeft dan nog maar kleine afstanden af te leggen waardoor er minder transport nodig is.

Schadelijke stoffen
Daarnaast kunnen de koeien nog een handje worden geholpen door het eiwitgehalte in hun voer te beperken. Door de koe alleen grasvezel te voeren, krijgt het minder eiwitten binnen dan bij gewoon gras doordat het grassap eruit is gefilterd. De koe krijgt op deze manier nog steeds genoeg eiwitten binnen, maar niet te veel.

Gevolg hiervan is dat het overschot aan eiwitten niet meer wordt omgezet in ammoniak. Het percentage ammoniak in de mest kan met ongeveer 30% worden verminderd. Ook het fosfaatgehalte wat anders in de mest terecht zou komen, kan afnemen met zo’n 50%. De basis van deze reducties ligt in de scheiding van grasvezel en grassap.

Het proces
In het raffinageproces wordt het grassap en de grasvezels van elkaar gescheiden. Het grassap bevat het merendeel aan eiwitten: een eiwit met de kwaliteit van vismeel en een met de kwaliteit van sojaschroot. Deze eiwitten kunnen door middel van verwarming uit het sap worden gewonnen en als krachtvoer worden ingezet voor andere dieren. De grasvezel gaat naar de koe.

Daarnaast worden uit het sap ook fosfaat, suikers en aminozuren gehaald. En ook in het restsap zitten nog steeds nutriënten (waaronder kalium), zodat deze nog inzetbaar is als bio-meststof. Op deze manier wordt elk deeltje van het gras gebruikt en hergebruikt, wat in deze tijd mooi aansluit bij de denkwijzen van de biobased economy en de circulaire economie.

Start ZZON campagne in Venray

De coöperatie ZZON Gouden Leeuw is op 6 oktober officieel opgericht bij de notaris. ZZON Gouden Leeuw is daarmee de eerste zonne-coöperatie van ZZON die met succes van start is gegaan. Tomas Mathijsen van Virida is gestart met de campagne om leden te werven voor de nieuwe coöperatie.

Albert Heijn stelt het dak van de nieuwe locatie in Venray, Gouden Leeuw, ter beschikking. Daarop passen wel 800 tot 1200 zonnepanelen. De coöperatie ZZON Gouden Leeuw biedt buurtbewoners die in zonnepanelen investeren een rendement van maar liefst 9% op de investering.

Tomas Mathijsen van Virida en Laurens Maaijwee van Albert Heijn vormen samen het bestuur van de nieuwe coöperatie. “We staan elke donderdagavond in de AH om flyers uit te delen en vragen te beantwoorden. Hopelijk melden geïnteresseerden zich massaal aan en kunnen we een vliegende start maken met het eerste ZZON-project.”

Wilt u meer weten over ZZON? Of over de zonne-coöperatie in Venray? Kijk op de website www.zzon.nl. En blijf op de hoogte door onze Facebookpagina te liken.

Bio-Energiecentrale Cuijk draait weer

Eindelijk is er een einde gekomen aan de tien jaar lange ‘winterslaap’ van de Bio-EnergieCentrale in Cuijk. Na maanden van groot onderhoud aan de centale en het terrein, na testen en opstartprocedures, is de energiecentrale op biomassa weer in volle glorie hersteld. Sinds eind oktober is de energiecentrale weer geopend en geheel in werking, en draait deze op volle toeren! En Virida levert een van de directieleden.

BECC BV, een samenwerkingsverband van Biosco en NIBC Bank, heeft de centrale eind juni officieel overgenomen van Essent. Direct is het nieuwe bedrijf begonnen met het verzamelen van biomassa, om te beginnen met snoeihout, om een flinke voorraad op te bouwen. Vanaf eind oktober wordt de opgewekte energie daadwerkelijk geleverd aan Huismerk Energie, die lokale stroom levert aan de omgeving van Cuijk.

Directielid Martijn Wagener van Virida is razend enthousiast. “We hebben grote ambities met de centrale. Op den duur willen we niet alléén duurzame energie opwekken, maar bijvoorbeelde ook de in de centrale vrijgekomen warmte gaan leveren aan nabijgelegen industrie.” Een extra impuls aan de biobased economy dus, waar de Bio-EnergieCentrale Cuijk, net als Virida, dan ook voor staat.

Virida Facebookpagina

Virida heeft sinds september een Facebookpagina! Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden op het gebied van de biobased economy en engineering energy, en van nieuwe en lopende projecten? Like dan onze pagina hier

Eerste zonne-coöperatie opgericht voor ZZON

In 2014 zijn Eigenenergie.net en Virida begonnen met ZZON en in augustus 2015 is officieel gestart met de eerste projecten. Beide partijen willen graag dé dienstverlener en ontzorger worden voor postcoderoosprojecten. ZZON wil zonne-energie voor iedereen beschikbaar maken via de Postcoderoos-regeling van de overheid, waarmee belastingvoordeel wordt gegeven voor coöperaties waarin mensen en instellingen gezamenlijk, binnen een bepaald postcodegebied, duurzame stroom opwekken.

ZZON wil zonne-energie voor iedereen toegankelijk maken, ook voor diegenen met een te klein of zonder eigen dak. En dat kan door samen te werken. Bedrijven en instellingen met een dakoppervlak van meer dan 1000 m2 kunnen die ruimte beschikbaar stellen om zonnepanelen op te plaatsen. Universiteiten, supermarkten en grote appartementencomplexen bijvoorbeeld hebben die ruimte. Met ZZON kunnen buurtbewoners meedelen in de kosten en baten door te investeren in een aantal zonnepanelen, en zo profiteren van zonne-energie van andermans dak.

ZZON staat voor ZEGELSvoorZON. Martijn Wagener van Virida: ”Nadat Eigenenergie.net eind 2013 een zonne-installatie bij mij thuis had geplaatst, zijn we in gesprek geraakt. We zochten een manier om postcoderoosprojecten te ontwikkelen in ook die gebieden waar we als bedrijven nog niet actief zijn. Aan de hand van de zegels spaaracties voor supermarkten kwamen we op een maatwerk spaarconcept: ZEGELSvoorZON. Vervolgens bedachten we dat we dat lokale ondernemers of instellingen vast geïnteresseerd zouden zijn om lokale duurzame energie te stimuleren. En met het ZZON-concept bieden we een aantrekkelijk manier aan.”

Even voorstellen: Tomas Mathijsen

Virida heeft versterking! Tomas Mathijsen (29) is vanaf 29 juni bij ons aan de slag als consultant en analist. Tomas studeerde in 2013 af aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij de bachelor Innovatiewetenschappen en de master Sustainable Energy Technology volgde.

Onze nieuwe aanwas heeft dus veel affiniteit, maar ook ervaring met energie en duurzaamheid, een must voor Virida. Zo werkte Tomas eerder voor DuneWorks,een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van sociale kwesties en duurzaamheid. In zijn geboortedorop Schijndel doet hij ervaring op in verschillende commissies en besturen. Hij is als bestuurslid van Veerkrachtig Schijndel voorzitter van de Denktank Duurzaamheid in het dorp, waar hij gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente over duurzaamheid. Als projectmedewerker ondersteunt en initieert hij duurzame projecten, zoals een zonnepark en een duurzaamheidsdag in Schijndel.

“Vanwege mijn opleiding Duurzame Energietechnologie heb ik een multidisciplinaire achtergrond met expertise in zowel de technische kennis als de maatschappelijke implementatie van duurzame technologieën.” Een gouden combinatie. Wat hij daarmee wil bereiken? Wat ook Virida wil: “Een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.”

Lees meer over Tomas op zijn profielpagina of bekijk zijn LinkedIn-pagina!

Junior Analist/Consultant gezocht (startersfunctie)

Deze vacature is inmiddels ingevuld.
Zoek jij een uitdagende baan op het raakvlak van ontwikkelen, ondernemen, techniek en investeringen? En zie jij de wereld ook graag een stukje groener? Bekijk dan onze vacature. Virida is op zoek naar een enthousiaste starter zich als analist/consultant wil ontwikkelen op gebied van (duurzame) energie en de biobased economy.

Jaarverslag Virida


Creatief samenwerken, oplossingen voor meerdere sectoren combineren en innovatieve nieuwe processen. Zo draagt Virida bij aan de Biobased Economy in Nederland. In 2014 heeft Virida op verschillende manieren de economie een stukje groener kunnen maken. Dat is waar we voor staan. En steeds méér bedrijven en instellingen doen met ons mee. We zien de trend om bedrijven te verduurzamen doorzetten. Ook de politiek speelt daar een rol in. Groen ondernemerschap is niet alleen nodig, maar ook hip, en daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee! Onze passie voor ontwikkelen, ondernemen en verduurzamen hebben we in 2014 in diverse projecten kunnen inzetten. In dit jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste werkzaamheden van Virida. En we kijken vooruit: wat willen we bereiken in 2015?

Nieuwe samenwerkingsvormen

Maar er is meer gebeurd het afgelopen jaar. Helaas hebben we afscheid genomen van medeaandeelhouders Siem Simonis en Harold Maassen. Siem richt zijn aandacht volledig op zijn hervormde bedrijf Sunsolutions. En Harold heeft na ruim een jaar ambitieus aan vele projecten te hebben gewerkt, een keuze gemaakt voor een baan in loondienst. Martijn Wagener trekt sindsdien in zijn eentje de kar van Virida, en dat is een hele verandering. Samenwerking wordt nu gezocht in samen ontwikkelen van spraakmakende duurzame projecten met vooruitstrevende ondernemers.

Afgeronde opdrachten

Een aantal opdrachten is met succes afgerond. Harold nam zijn twee grote projecten, bij Cofely Energy Solutions en de Green Deal: Smart Energy Cities, mee naar zijn nieuwe werkgever. De Green Deal – Smart Energy Cities heeft als doel om slimme energieconcepten te realiseren in heel Nederland, die op allerlei manieren ingezet kunnen worden.

Als Exploitatiemanager Cofely Energy Solutions was Harold eindverantwoordelijk voor het managen van landelijke duurzame energy-service contracten voor Cofely. Virida richt zich op het financiële resultaat, onderhoud en energie-efficiëntie.

Een opdracht van Martijn Wagener is ook in april overgedragen: Monitoring energiebesparing en duurzaamheid TU Delft. Sunsolutions ondersteunt de duurzaamheids- en energiecoördinator van de TU Delft. Virida ondersteunde en coördineerde deze activiteiten tijdelijk, betreffende de uitvoering van energiebesparingsplannen en verduurzaming op het gebied van afval, emissies en het inkoopbeleid.

Van januari tot april gaf Virida Advies aan HVC over de Bio-energiecentrale HVC in Alkmaar. Virida gaf advies met betrekking tot warmtekansen en –toepassingen bij de toekomstige aanvraag voor de SDE+ subsidieregeling. Ten slotte deed Virida een haalbaarheidsonderzoek naar een Innovatieve droger BZOB Helmond. Verschillende bedrijven in Helmond hebben de een hoog energieverbruik, veel afvalstromen én de behoefte om producten te verwarmen, koelen of drogen. Samenwerken is hier de sleutel.

Nieuwe projecten

Een hoop kennis en ervaring zijn we rijker door de bovengenoemde opdrachten. Martijn Wagener werkt verder aan de mooie projecten die Virida in 2014 heeft aangetrokken. Er zijn een aantal nieuwe opdrachten bijgekomen waardoor Virida weer voor langere tijd in diverse rollen onder de pannen is, en waarbij Martijn zijn expertise op het gebied van – de Biobased Economy – goed tot zijn recht komt.

Een goed voorbeeld van werken richting de Biobased Economy is het nieuwe bedrijf Grassa BV, dat Martijn als directeur aantrok. Grassa haalt méér uit gras door middel van bioraffinage. Na jaren van onderzoeken en testen door een consortium van bedrijven werd het tijd voor een nieuwe fase: het implementeren en verspreiden van het idee. Het bedrijf Grassa BV werd in april officieel opgericht en Martijn Wagener heeft daarbij de missie om de kennis en technologie van Grassa naar de markt te brengen. In 2014 heeft de kersverse BV al vele successen geboekt. Zo ontving Grassa de derde prijs in de Peeltrofee en werd een week lang de pilotinstallatie voor bioraffinage gedemonstreerd in de Peel. Maar ook buiten Brabant zijn partnerschappen aangegaan. Zelfs worden de mogelijkheden onderzocht voor een machine voor ontwikkelingslanden. Nieuwe inzichten zijn door het jaar heen verzameld en dat leidde tot een gedegen evaluatierapport dat de kansen voor Grassa duidelijk weergeeft. Samen met de aandeelhouders ging Martijn van pitch naar pitch, om nieuwe samenwerkingen te verkennen en ideeën uit te wisselen en zo Grassa op de markt te zetten. Een daar gaat hij in 2015 ook mee door.

Lees hier het jaarverslag van Grassa, op de website van Grassa.

Vrijwel geheel 2014 heeft Virida meegewerkt aan de ondersteuning van de vorming het Warmtebedrijf Den Haag. In eerste instantie als ondersteuner voor Helder Energie inzake de herontwikkeling van Aardwarmte Den Haag en later rechtstreeks voor de Gemeente Den Haag als ondersteuner voor Overmorgen. De gemeente Den Haag heeft als doelstelling een Haags Warmtebedijf te realiseren met 100.000 aansluitingen in 2030. Daarvoor is een sterke groei nodig van het aantal aansluitingen, de duurzame opwekcapaciteit en de verbindende infrastructuur (het warmtenet). Een weloverwogen strategie is noodzakelijk en daarbij heeft Virida ondersteuning verleend aan een projectteam met onder meer DWA onder leiding van Overmorgen over het bepalen van de bronnen en delen van de infrastructuur die moeten worden ontwikkeld. Wat is er bereikt in 2014? Het startpunt van deze geadviseerde strategie is te bepalen in welke delen van de stad verwacht kan worden dat aansluitingen op het warmtenet rendabel kunnen zijn. In de tweede plaats is onderzocht welke warmtebronnen aanwezig zijn of waar al aan gewerkt wordt, en welke bronnen kunnen worden ontwikkeld om te voldoen aan de warmtevraag die ontstaat als het HWB in de toekomst 100.000 aansluitingen heeft. Ten slotte is aangegeven hoe de infrastructuur in stappen kan worden uitgebouwd om te komen tot een betaalbaar, betrouwbaar en zo duurzaam mogelijk Haags Warmtebedrijf.

Op gebied van duurzame energie is een start gemaakt met de ontwikkeling van dienstenbedrijf Zzon. Groene energie wint aan populariteit en steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in zonnepanelen. Maar nog voor lang niet iedereen is zonne-energie toegankelijk. Zzon wil met de hulp van de overheid (regeling Verlaagd Tarief, oftewel de poctcoderoos-regeling) zonne-energie voor iedereen toegankelijk maken, ook voor diegenen met een te klein of geen eigen dak. En dat kan door samen te werken. Bedrijven en instellingen kunnen ruimte op hun daken beschikbaar stellen om zonnepanelen op te plaatsen. Universiteiten, supermarkten en grote appartementencomplexen bijvoorbeeld hebben die ruimte. Met Zzon kunnen buurtbewoners meedelen in de kosten en baten door te investeren in een aantal zonnepanelen, en zo profiteren van zonne-energie van andermans dak. Zzon gaat in 2015 verder met het verspreiden van het idee en wil de coöperatie dit jaar officieel oprichten.

Wat brengt 2015?

Dit zijn de belangrijkste (nieuwe) projecten voor Virida in 2014. Maar inmiddels zijn we alweer een eindje op weg in 2015. Virida wil dit jaar de nadruk leggen op het ondernemen in en adviseren over de Biobased Economy. Eind 2014 is al een start gemaakt met de oprichting van BioSCO: een nieuwe Energy Service Company (ESCO) die zich richt op concrete dienstverlening in de Biobased Economy en Bioenergy. Dit doen we samen met een drietal andere ondernemingen. En meer nieuwe innovatieve projecten liggen al op de loer. Daarover binnenkort meer. Op naar een duurzame samenleving!

Harold Maasen stapt uit Virida

Virida heeft helaas afgescheid genomen van mede-eigenaar Harold Maasen. Na twee jaar aan een aantal ambitieuze projecten te hebben gewerkt, maakt hij vanaf 1 augustus de overstap naar adviesbureau Balance, waar hij het runnen van een eigen bedrijf inwisselt voor een baan in loondienst.

Door Caroline van Slobbe, 2 augustus 2014

Bij Virida was Harold voornamelijk bezig met energiebesparing bij verschillende bedrijven. Op allerlei manieren heeft hij daarmee successen geboekt. “Het leukste van ondernemen is als je samen de eerste successen viert, als het echt van de grond kom. 2014 was voor Virida een heel goed jaar, en daar ben ik zeker trots op”, zegt Harold.

Martijn Wagener zal in zijn eentje verder gaan met Virida. Hij vindt het jammer dat Harold vertrekt. “We hebben met plezier samengewerkt, en dat zullen we ook blijven doen. Maar nu moet ik toch in mijn eentje verder en dat is jammer.”

Momenteel werkt Harold nog aan twee projecten: bij Cofely Energy Solutions als exploitatiemanager en hij is nog kwartiermaker bij de Green Deal: Smart Energy Cities. Deze projecten neemt hij mee naar zijn nieuwe werkgever.

Martijn Wagener benoemd als directeur Grassa BV

Het bedrijf Grassa! is na jaren van onderzoek en testen op 2 april officieel opgericht. Onze specialist op het gebied van Bio Based Economy, Martijn Wagener, is gevraagd om directeur te worden van deze kersverse BV.

Door Caroline van Slobbe, april 2014

Grassa! wil door middel van raffinage méér halen uit biomassa zoals gras. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar grasraffinage en is de eerste mobiele raffinagemachine gebouwd voor testen. Met die machine verwerkt Grassa! het Nederlandse gras tot twee producten: eiwitconcentraat uit grassap en perskoek. De eiwitten uit het grassap zijn geschikt om aan kippen en varkens te voeren, die normaal geen gras zouden eten. In het droge perskoek zitten nog steeds voldoende eiwitten om het aan koeien te voeren, die dat met hun vier magen wel aan kunnen. Op die manier worden de componenten van gras optimaal benut.

Martijn Wagener is gevraagd om dit concept nu op de markt te brengen. Procestechnoloog en mede-initiatiefnemer van Grassa!s Bram Koopmans ziet het helemaal zitten: “Ik heb grote verwachtingen! Er worden spijkers met koppen geslagen, zeker sinds Martijn Wagener aangeschoven is.”

Ook Wagener is enthousiast over Grassa!: “Ik ben sinds 2011 bezig met de Bio Based Economy, en Grassa! past daar uitstekend bij.” Wagener heeft zich veel met energie bezig gehouden en hij hoopt met Grassa!F ‘een stapje te klimmen op de waardeketen’, waarin diervoeding hoger staat dan energie. “Het is nu zaak om mensen bij elkaar te brengen en de kennis en technologie naar de markt te brengen.”

Er worden inderdaad flinke stappen gezet. In december 2013 is een test uitgevoerd waaruit blijkt dat het rendement op eiwit daadwerkelijk hoger is wanneer het gras geraffineerd wordt: het bewijs is daar. Hiermee hoopt Grassa! boeren te kunnen overtuigen om hun gras te laten raffineren. Er lopen zelfs al wat projecten. In Colombia bijvoorbeeld is interesse gevonden voor de raffinagemachine. “Maar eigenlijk is Nederland het belangrijkst, hier vindt een intensivering plaats van de agrarische sector”, zegt Koopmans. In 2015 hoopt Grassa! de eerste installatie in bedrijf te nemen.

Martijn Wagener gastspreker bij eerste Energy Cafe TU/e

Studenten enthousiasmeren om creatief na te denken over energie? Dat leek Martijn Wagener wel wat. Team Energy van de Technische Universiteit Eindhoven nodigde hem uit om gastspreker te zijn bij het eerste Energy Café op 19 februari.

Door Caroline van Slobbe, februari 2014


Klik hier om de
case te bekijken.
Veel studenten van de Technische Universiteit Eindhoven zijn bezig met duurzaamheid, maar vaak alleen via hun eigen studie. Team Energy wil studenten van verschillende disciplines laten nadenken over energieproblemen. Verschillende invalshoeken kunnen elkaar aanvullen en versterken. Die visie past goed bij Virida en dat zagen de organisatoren van het Energy Café ook.

Wagener daagt de 45 studenten uit om na te denken over een case: hoe kan Eindhoven duurzaam omgaan met de gecombineerde warmte- en krachtcentrale op Strijp? De installatie wordt niet meer efficiënt gebruikt sinds Philips weg is van het terrein. Dat bedrijf gebruikte ooit de warmte van de installatie voor processen in de fabriek. Nu gaat die warmte verloren. Vraag: wat daarmee te doen?

Pieter Custer van Team Energy is enthousiast over de case: “Het slaat de spijker op zijn kop. ‘Het’ energieprobleem staat ver van je bed, maar dit is iets dat daadwerkelijk speelt in Eindhoven.”

Als voorbeeld noemt Wagener één van zijn eigen projecten: het BBE Park in Cuijk. Wat kunnen de studenten daaruit leren? Start met een visie, dan een strategie, focus op ‘groen’ en combineer waardeketens (energie, chemie, landbouw).

“Hopelijk komen de studenten met veel creatiefs en wilde ideeën,” zegt Wagener. “Zo worden ze zich er van bewust dat je verder kunt kijken dan je eigen discipline, je eigen probleem.” Dat is gelukt: studenten zagen onder meer de wietteelt, een bierbrouwerij en de bakstenenproductie profiteren van de warmte. De winnende pitch: warmte voor de melkpoederproductie, creatief én actueel.

Lees meer over het Energy Café via de Cursor, de nieuwssite van de TU Eindhoven.

Conferentie Ver(s)kenners: ‘Biobased of Biowaste?’

Wat is de waarde van afval? Hoe ga je om met derving, en wat gebeurt er met de reststromen? Dat waren enkele van de vragen die voorbij kwamen op de conferentie van de Vereniging van Ver(s)kenners, met dit jaar als thema ‘Biobased of Biowaste?’ Martijn Wagener werd als adviseur over de Bio Based Economy uitgenodigd om een presentatie te geven op deze jaarlijkse conferentie, op 28 november.

Door Caroline van Slobbe, november 2013


Klik hier om de
presentatie te zien.
De waardepiramide, cascadering en bioraffinage. Alles wat met de Bio Based Economy te maken had, kwam aan bod. De Ver(s)kenners staan aan bijna de top van de waardepiramide: voedsel voor mensen. Naast ‘vliegen op algen’ en ‘morfine uit papaver’ gaf Martijn Wagener daarom goede voorbeelden gericht op de levensmiddelenindustrie. “Ik vond het leuk om deze doelgroep te laten nadenken over hoe zij omgaan met hun afval. En er was zeker ook interesse in de Bio Based Economy.” Na de presentatie kwam er een discussie op gang, wat zeker ook de bedoeling van Wagener was.

Naast Virida werden onder meer presentaties gegeven door de projectmanager ‘Feed the World’ bij WorldChefs en door de directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.