No Cure No Pay  

De traditionele manier van projecten managen, het denken vanuit de eigen waardeketens, kan de creativiteit en innovatie sterk tekort doen. Dat moet anders als je het ons vraagt.  Bij het aangaan van een traject willen we graag een maatwerk oplossing aanbieden in de vorm van een ‘no cure no pay (NCNP) -overeenkomst.

Het NCNP-voorstel is erop gericht om ons advies te betalen met een deel van de besparing. Het merendeel van de besparing is natuurlijk voor u.

Ons NCNP traject ziet er als volgt uit:

  1. Diagnose: wat is mogelijk? Een ervaren energieadviseur van Virida doet een rondgang ter plaatse. Snelle besparingen worden direct gerealiseerd en verdere besparingsmogelijkheden worden vastgesteld.
  2. Realisatie: een ervaren partij voert de energiebesparende maatregel uit. Virida kijkt mee om te zorgen dat het in één keer goed gaat.
  3. Beheer: via energiemonitoring bewaken wij uw energieverbruik. Afwijkingen worden opgepakt.
Extra: als het nodig is stellen wij een bedrijfsenergieplan op dat voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag.

Voorbeelden hiervan zijn:
  • Wij nemen de kosten voor (een deel van) een subsidie aanvraag voor eigen rekening, mits bij toekenning van de subsidie Virida ook de uitvoerende en managende partij is.
  • Op kosten van Virida wordt een kostenscan uitgevoerd naar potentiële energiebesparing. De voorwaarde is dat we de besparing van het eerste jaar samen delen. De besparingen van de daaropvolgende jaren zijn volledig voor u.
  • Wij gaan aan de slag om de energiekosten te verlagen, waarbij u ons betaalt voor het geleverde werk. Maar als wij niet onze kosten met, bijvoorbeeld, een factor 5 terugverdienen, dan ontvangt u onze fee retour.
Het gaat om maatwerk en het afspreken van een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten.

NB: De NCNP-overeenkomst is in eerste instantie toe te passen bij energie-advies, maar kan ook ingezet worden bij het uitvoeren van andere activiteiten door Virida.


Proces



Opbrengst