Ontwikkeling BBE Park Cuijk  

Hout snippers
Essent heropent de bestaande (en stilstaande) bio-energiecentrale en koppelt die aan een mestvergister en mestdroger. De energieketen wordt gekoppeld aan de waardeketen van de agrarische sector. Van Bioenergiecentrale Cuijk naar Bio Based Economy: BBE park Cuijk.

Door het toevoegen van bioraffinage hebben we ervoor gezorgd dat de papierketen en de chemische industrie ook worden gekoppeld. Van lokale biomassa, zoals mest en papierslib, gaat Essent energie produceren in de vorm van Groene Stroom en Groen Gas en Groene Stoom. Virida stond aan de basis van het BBE park Cuijk gestaan voor Essent.

Hoe is dit BBE park Cuijk ontstaan?

 • Onderzoek naar haalbaarheid samenwerking Essent-DSM
 • Duurzame strategie van Essent werd uitgebreid met Groen Gas
 • Benaderd door WUR (innovatieve bioraffinage)
 • Benaderd door ZLTO (op zoek naar restwarmte)

Klik hier om te bekijken.


Opstellen van een Visie

 • Concept SDE+2012 werd gepubliceerd (nieuwe categorie voor Cuijk (5 jaar, 5,7 ct/kWh)
 • Visie BBE park Cuijk


Bepalen randvoorwaarden

 • Green deal Essent met MinEZ
 • (40 MWth warmte uitkoppelen en icoon in BBE vs hulp bij vergunningen en SDE+ van minimaal 12 jr, 6,7 ct/kWh)

Klik hier om het plan te bekijken.


Realiseren randvoorwaarden

 • Succesvolle SDE+ 2012 aanvraag voor BEC Cuijk als onderdeel van BBE park Cuijk
 • Succesvolle TKI BBE 2012 aanvraag voor de innovatieve aspecten van het BBE park Cuijk


Realiseren van de Visie

 • Uitwerkingen investeringsplannen door Esssent in 2013 voor Realisatie van BBE park Cuijk (2014-2016)