Ontwikkeling BBE Park Eindhoven  

Ontwikkeling BBE park Eindhoven

De ontwikkeling van een Bio Based Economy (BBE) biedt de kans om de uitdagingen waar de economie op dit moment voor staat het hoofd te bieden. In een BBE worden mogelijkheden gecreëerd om via nieuwe technieken en nieuwe toepassingen economische bedrijvigheid een impuls te geven door maatschappelijke en milieu aspecten te verwaarden. Het koppelen van productie- en waardeketens staat dan ook centraal in BBE. Ook de overheid heeft het belang van een BBE onderkend en als aparte sector in haar TKI programma opgenomen, de TKI Bio Based Economy.

Eindhoven en BBE

De regio Eindhoven is zo´n regio. In de regio Eindhoven zijn al verschillende initiatieven en ideeën die tezamen kunnen wordenwellicht worden ontwikkeld tot een BBE. Door koppeling van verschillende waardeketens is het mogelijk om in Eindhoven een verregaande verduurzaming te realiseren.

Virida's rol

Martijn Wagener, een van de oprichters van Virida, heeft het oorspronkelijk idee ontwikkeld om in Eindhoven een Bio Based Economy park op te zetten. Virida heeft hierin de stakeholders uit de regio verzameld (onder andere de gemeente Eindhoven, SRE, Essent, Hogeschool van Amsterdam/Innovatienetwerk, Eindhoven Airport) en heeft samen met de betrokkenen een plan van aanpak ontwikkeld. In februari 2014 heeft Martijn Wagener een presentatie gehouden voor het Energy Cafe van Team Energy over BBE-mogelijkheden in Eindhoven.

Groene brandstof tanken

Het plan?
Maak vliegtuigbrandstof
van koeienmest!


Het plan is onderverdeeld in drie onderdelen:

  • warmte kanten,

  • ontwikkelen groene grondstoffen

  • ontwikkelen groene producten.


Waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dat met lokaal beschikbare reststromen (bv mest) via pyrolyse vliegtuigbrandstof wordt gemaakt: vliegen op mest.


Vliegen op mest

Momenteel bereiden wij een aantal subsidie aanvragen voor ondersteuning van dit plan voor.