Stichting TKI-BBE 

Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Bio Based Economy (TKI-BBE)


Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Bio Based Economy (TKI-BBE) gaat het crosssectorale programma Bio Based Economy uitvoeren, wat een onderdeel is van de Topsector Chemie.

Recent (maart 2013) is een visiedocument van de directie TKI BBE verschenen.

PDF 2013-03 visiedocument TKI BBE directie