Trias Energetica  

De Trias Energetica is een drie-stappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken.
Trias Energetica
Deze stappen van de Trias Energetica zijn vuistregels bij het verduurzamen.
  1. Beperk de energievraag: goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen, warmteterugwinning.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals bio-, wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.
  3. Ga voor hoog rendement: maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Maak bijvoorbeeld gebruik van lage temperatuurverwarming.