Bioraffinage  

  1. Wat is Bio Based Economy?
  2. Cascadering en waardepiramide
  3. Bioraffinage
  4. Het koppelen van waardeketens

De scheiding van de verschillende componenten uit biomassa gebeurt door bioraffinage. Bioraffinage is de verwerking van biomassa tot producten die verkoopbaar zijn. Biomassa kan bijvoorbeeld aardappelen, tarwe of gras zijn. De verkoopbare producten zijn levensmiddelen zoals meel en oliën, veevoer, energie, brandstoffen als biodiesel of dus grondstoffen voor de chemische industrie. Door bioraffinage worden de verschillende componenten van de biomassa zo duurzaam mogelijk, dus met zo min mogelijk afvalproductie, gescheiden. De meest optimale situatie zou zijn wanneer er geen extra beslag gelegd hoeft te worden op landbouwgronden, om toch alle componenten van de biomassa te benutten.

Koolzaad

Na de raffinage krijgen de verschillende componenten een eigen toepassing en dus een eigen economischewaarde, vaak verspreid over de verschillende treden van de waardepiramide. Daardoor kan biomassa een hogere economische waarde krijgen dan zonder deze scheiding in de componenten.

Praktisch gezien heeft bioraffinage hetzelfde doel als de raffinage van aardolie: de verschillende delen scheiden zodat het geschikt is voor de productie. Maar waar bioraffinage nog ‘in de kinderschoenen’ staat, heeft men in de aardolieraffinage al ruim vijftig jaar ervaring.

Lees verder
(bron: biobasedeconomy.nl)