Koppelen van waardeketens 

  1. Wat is Bio Based Economy?
  2. Cascadering en waardepiramide
  3. Bioraffinage
  4. Het koppelen van waardeketens

Waar in een traditionele economie wordt gericht op de eigen waardeketen van een product of bedrijf, richt de Bio Based Economy zich juist op het combineren van waardeketens. Zo kunnen grondstoffen optimaal worden benut, en is er zo min mogelijk restafval.Biogas

Zoals we zojuist zagen, bepaalt de toepassing van de componenten van biomassa de toegevoegde waarde. De kracht van de Bio Based Economy zit hem vooral in het opzoeken van deze toegevoegde waarde door naar verdere toepassingen buiten de sector te kijken.

Zo kan er uit hout met behulp van bioraffinage verschillende producten worden afgeleid: lignine voor electriciteitsproductie, cellulose voor papierproductie en hemi-cellulose voor transportbrandstoffen.

Een ander goed voorbeeld is het BBE park Cuijk. Daar wordt de energiewaardeketen gekoppeld aan de agrarische waardeketen van mest naar een groene mestkorrel en de biogasproductie. Gecombineerd wordt zo’n project haalbaar, waar dat vanuit de afzonderlijke waardeketen totaal niet het geval zou zijn.
(bron: biobasedeconomy.nl)