News

 • Bio-Energie Centrale Cuijk levert restwarmte aan industrie
  maart 2017

  De Bio-Energie Centrale Cuijk (BECC) gaat een stoom- en warmwaternet aanleggen op het industrieterrein Haven Cuijk. BECC is een energiecentrale die op lokale biomassa werkt en vanaf 2015 jaarlijks al zo’n 150.000 MWh groene elektriciteit levert. De warmte die daarbij vrijkomt, zal vanaf september geleverd worden aan de nabijgelegen industrie.

 • Grassa naar finale Accenture Innovation Awards
  oktober 2016

  Op 28 oktober strijdt Grassa in Utrecht om de Blauwe Tulp tijdens de finale van de Accenture Innovation Awards. Deze wordt uitgereikt binnen het thema Circular Economy. Arjan Arts, die vanuit Virida betrokken is bij het management van Grassa, zal samen met medeoprichter Bram Koopmans de jury proberen te overtuigen van hun concept.

 • Biomassareststroom levert bijdrage aan reductie CO2 uitstoot
  september 2016

  Sinds de Klimaatconferentie in Parijs staat CO2-reductie hoog in het vaandel bij de Verenigde Naties. Toch worden biomassareststromen nog vaak onderschat als oplossing. Om meer bewustzijn te creëren, komt de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) daarom met een korte informatieve film over de inzet van biomassa als alternatieve energiebron.

 • Jaarverslag 2015
  juni 2016

  2015 was een zeer bewogen jaar. Een jaar waarin veel aangenomen projecten uit 2014 een flinke boost hebben gekregen. Maar waarin we ook zelf zijn gegroeid als bedrijf en onze bijdrage aan een duurzame samenleving hebben kunnen vergroten.

 • Nieuwe aanwinst voor Virida
  april 2016

  Vanaf 1 april zal Arjan Arts als projectmanager het team van Virida gaan versterken. De jonge ondernemer die al twee bedrijven op zijn naam heeft staan, gaat nu de uitdaging aan om anderen te helpen bij de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf.

Lees verder

What we believe

Why we exist

Virida komt van het Latijnse werkwoord vireo, dat zoveel betekent als ‘groen zijn’, ’te onkiemen’. Daarnaast kan het uitgelegd worden als groen, fris of levendig. Ook het Franse vert, Engelse virid en Italiaanse/Spaanse verde stammen af van dit Latijnse woord.

Steeds meer bedrijven zoeken naar een manier om groener te ondernemen. Door energie te besparen, of processen te verduurzamen. Comfort en kosten spelen echter ook een grote rol. Het dilemma dat daar uit voort komt, vormt de uitdaging voor Virida.

Energiebedrijven zijn gewend om uitsluitend naar de eigen waardeketens te kijken. Er worden allerlei bezwaren opgegooid: technische onmogelijkheden, te hoge verwachtingen. Virida kijkt verder, stelt zich een hoger doel. ‘Kan niet’ daagt ons juist uit om problemen vanuit een breder perspectief te benaderen.

Wij geloven dat innovatief en creatief denken over energievraagstukken de oplossing is. Door meerdere waardeketens, perspectieven en problemen uit de omgeving te combineren, kunnen zelfs méér doelen behaald worden dan het eigen doel van een bedrijf. Een zo duurzaam mogelijke energievoorziening voor zo veel mogelijk partijen: dat is onze drive.

Onze manier van communiceren en aanpakken komt niet uit de lucht vallen. Inspriatie deden we op in de TED-talk over inspirerend leiderschap van Simon Sinek.

How we excel

We hebben onze passie voor onderzoeken, ondernemen en energie gecombineerd in een nieuwe vorm van energieadvies. Die is gebaseerd op de Trias Energetica: een driestappenplan om een energiezuinig ontwerp te maken.

Hoe realiseren we dat ontwerp? Door onze jarenlange ervaring met energievraagstukken, durven we direct en creatief te zijn, en tegen te spreken waar nodig. Virida ziet oplossingen die anderen minder snel zien of durven te verwachten.

 • THINK

  We starten met een degelijk onderzoek. De uitkomsten beschrijven we in een conceptvisie. Wat daarin staat? Probleemstelling tot oplossing, tijdspanne tot kosten-batenanalyse en benodigde materialen tot competenties van de medewerkers die het moeten doen.

 • INNOVATE

  Wij benaderen je business case vanuit alle denkbare én ondenkbare invalshoeken. Op het gebied van energie is innovatief denken een must. Zo zijn we er zeker van te kiezen voor de beste, realistische oplossing voor de toekomst.

 • OPERATE

  We gaan aan de slag met oplossingen die voor onze opdrachtgever direct meerwaarde opleveren. Denk daarbij aan het optimaliseren van biomassa, voor een duurzamere energievoorziening. Of aan het creëren van toepassingen voor de Bio-Based Economy.

What we deliver

Virida helpt bedrijven met het groener ondernemen. We ontwikkelen duurzame concepten van idee naar uitwerking, tot financiering en projectmanagement, uitvoeringsbegeleiding en exploitatie. Dat kan via twee wegen: door advies te geven over energiebesparing en energie-efficiëntie (Engineering Energy), of te helpen bij de duurzaamheidstransitie, vaak aan de hand van interim management (Bio Based Economy).

Bio Based Economy

bio based economy !

Duurzaamheidstransitie gaat een stap verder dan alleen energie besparen: er wordt gekeken naar een duurzame energievoorziening, voor de lange termijn dus. Bij Virida geloven we in het koppelen van lokale energiebronnen. Dat doen we op zo’n manier dat iedere deelnemer er baat bij heeft.

Advies over verduurzaming wordt meestal gegeven in de vorm van interim management. Uw bedrijf huurt Virida in om aan de slag te gaan met één of meerdere projecten.

Een voorbeeld van duurzaamheidstransitie is de theorie van de Bio Based Economy: de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op groene grondstoffen. Met die groene grondstoffen worden weer groene producten gemaakt.

Virida gelooft in Bio Based Economy en ziet hierbij veel kansen voor de energiesector. De tientallen jaren ervaring die wij hebben op het gebied van (bio-)energie maken het mogelijk om bruggen te slaan naar bijvoorbeeld de waardeketens van de agro- en chemiesector. Een artikel uit Biobased Economy Magazine over deze aanpak vind je hier (pdf).

Engineering Energy

bio based economy !

Uw pand heeft een complexe installatie voor de opwekking van warmte en koude en u heeft een goede installateur. Toch heeft u het gevoel dat het beter kan. Medewerkers of huurders klagen misschien over het binnenklimaat, of de energierekening valt hoger uit dan verwacht. Dan is onze aanpak voor energiebesparing iets voor u. Naast besparing, kijken wij hierbij ook naar het efficiënter gebruiken van energie.

Een bedrijfsenergieplan is verplicht bij een verbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar. Wij kunnen dit plan voor u opstellen.

Ons werk stopt pas als de installatie of de maatregel aantoonbaar goed functioneert. Wij willen graag onze beloning afhankelijk maken van het behaalde resultaat. Valt het voor u tegen, dan ook voor ons. Wel zo eerlijk! Daarom kunnen we een ‘no cure no pay’-afspraak maken. Eventueel is deze afspraak ook toepasbaar voor andere activiteiten. Lees meer over de no cure no pay-afspraak.

Een populaire term is ESCo: een Energy Service Company, een specifiek voor het doel opgezet energie servicebedrijf, dat als doel heeft om u volledig te ontzorgen voor het managen van de energievoorziening voor een gebouw, fabrieksterrein of een bepaald gebied. Virida kan advies geven over het oprichten of in dienst nemen van een ESCo.


Work we love

 • HVC Alkmaar HVC Alkmaar

  BEC HVC Alkmaar

  Van januari tot april 2014 gaf Virida Advies aan HVC over de Bio-energiecentrale HVC in Alkmaar. Virida gaf advies met betrekking tot warmtekansen en –toepassingen bij de toekomstige aanvraag voor de SDE+ subsidieregeling. Het eindrapport is in april 2014 afgerond en daarmee is onze adviesrol succesvol geëindigd.

 • BZOB Helmond BZOB Helmond

  BZOB Helmond

  Verschillende bedrijven in Helmond hebben een hoog energieverbruik, veel afvalstromen én de behoefte om producten te verwarmen, koelen of drogen. Samenwerken is hier de sleutel. Virida en enkele andere partijen deden een haalbaarheidsonderzoek naar een ‘innovatieve droger’ voor het bedrijventerrein.

 • Warmtebedrijf Den Haag Zzon

  Warmtebedrijf Den Haag

  Om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren heeft de gemeente Den Haag het plan een Haags Warmtebedrijf te realiseren met 100.000 aansluitingen in 2030. Daarvoor is een sterke groei nodig van het aantal aansluitingen, de duurzame opwekcapaciteit en de verbindende infrastructuur. Virida biedt ondersteuning bij het bepalen van de strategie.

 • Zzon Zzon

  Zzon

  Zzon maakt met hulp van de Postcoderoos-regeling zonne-energie voor iedereen toegankelijk, ook voor diegenen zonder eigen dak. Dat kan door samen te werken. Bedrijven en instellingen kunnen hun grote dakoppervlak beschikbaar stellen om zonnepanelen op te plaatsen. Buurtbewoners delen mee in de kosten en baten en profiteren zo van zonne-energie van andermans dak.

 • Grassa! Grassa!

  Directeur Grassa!

  Grassa is een voorbeeld van een typisch Biobased Economy project. Het bedrijf richt zich op het verwaarden van plantaardige stromen door middel van bioraffinage. Grassa haalt méér uit gras dat momenteel veelal aan koeien wordt gevoerd of verloren gaat; hoogwaardige, eiwitrijke veevoeding én een goede bestemming voor de reststromen. Efficiënt én duurzaam dus. Bekijk de website van Grassa.

 • Eindhoven Eindhoven

  Ontwikkeling BBE park Eindhoven

  Virida heeft plannen om in Eindhoven een Biobased Economy (BBE)-park te ontwikkelen, waarbij verschillende waardeketens gecombineerd worden om te verduurzamen. Het plan is om met lokaal beschikbare reststromen (bijvoorbeeld mest) via pyrolyse vliegtuigbrandstof te maken; vliegen op mest!

 • TU Delft TU Delft

  TU Delft

  Sunsolutions ondersteunt sinds 2009 de duurzaamheids- en energiecoördinator van de TU Delft. Virida ondersteunt en coördineert de activiteiten betreffende de uitvoering van energiebesparingsplannen en verduurzaming op het gebied van afval, emissies en het inkoopbeleid. In april 2014 is zijn de diensten van Virida succesvol overgedragen.

 • bio based economy BBE Cuijk bio based economy BBE Cuijk

  Ontwikkeling BBE Park Cuijk

  Virida stond aan de wieg van het Biobased Economy-park van Essent in Cuijk. Daarbij wordt de energieketen gekoppeld aan de waardeketen van de agrarische sector, de papierketen en de chemische industrie. Essent gaat van lokale biomassa, zoals mest en papierslib, energie produceren in de vorm van onder meer groene stroom en groen gas.

 • Essent Warmte Essent Warmte

  Essent Warmte

  Virida was gedurende twee jaar eindverantwoordelijk voor de exploitatie van acht objecten van Essent in de regio’s Eindhoven en Den Bosch. Als exploitatiemanager hielden we ons bezig met bijvoorbeeld de levering van warmte en koude aan klanten, het rendement van de objecten en de in- en verkoop van energie. Daarbij stond energiebesparing centraal.

Who we are

Wat Virida karakteriseert? De passie om echt energie te besparen, om echt van betekenis te zijn voor onze klanten en daar alleen de beste technieken voor in te zetten.
 • Arjan Arts

  Arjan Arts

  Arjan Arts is voor zijn loopbaan bij Virida mede oprichter geweest van de bedrijven Tenergy Services en Smart Data Solutions. Tenergy Services houdt zich bezig met het automatiseren en optimaliseren van de in- en verkoop van energie in de glastuinbouw. Smart Data Solutions fungeert als data-hub voor verbruikscijfers. Bij beide bedrijven wordt aan de hand van data het energieverbruik inzichtelijk gemaakt met als doel om energie te besparen.
  Lees verder

 • Tomas Mathijsen

  Tomas Mathijsen

  Ir. Tomas Mathijsen heeft twee jaar als onderzoeker en adviseur gewerkt bij DuneWorks, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Hij is verder actief als projectmedewerker bij de Energiecoöperatie Schijndel. Daarnaast is hij voorzitter van de Denktank Duurzaamheid Schijndel, die de gemeente Schijndel adviseert over duurzame vraagstukken.
  Lees verder

 • Martijn Wagener

  Martijn Wagener

  Martijn Wagener heeft als Manager Exploitatie gewerkt bij Essent Warmte en Local Energy Solutions. Ook werkte hij bij Essent Duurzame Energie, Trading en Productie. In 2011 is hij overgestapt naar de innovatie business unit van Essent: New Energy.
  Lees verder

In het verleden werkten onder andere Harold Maasen, Christiaan Helder en Siem Simonis bij Virida.

Who we work with

Contact us

Energie advies op maat

Virida Adres

Hoofdvestiging en postadres

Kromme Molenweg 14
5521 GV Eersel
T 06 - 150 558 49
E info@virida.nl
google mapsKantoor Nijmegen

Kerkstraat 5
6543 KE Nijmegen
google mapsVirida is ook te vinden op LinkedIn en Facebook.

Virida BV gegevens

KvK: 57887799
BTW: NL852779872B01
IBAN: NL48 ABNA 0554 4128 96
BIC: ABNANL2A
Uw naam:

Uw e-mail adres:

Uw bedrijf:

Uw telefoonnummer:

Uw bericht:

Voer a.u.b. de letters/cijfers in:

Image verification
Bio-Based Economy